HER FINDER DU VIGTIGE NYHEDER

17-April-2024


30-Januar-2024
10-Januar-202404-November-2023
26-September-202328-Marts-2023

8-Marts-2023


16-Januar-2023

14-Januar-2023
04-December-2022

Referat fra generalforsamling i Frihedens Billardklub.
Mandag den 26-02-24

11 fremmødte.

Til generalforsamlingen skulle vi vælge en dirigent. Valget faldt på Mogens Johansen.

Stig fremlagde formandens beretning, og der var få bemærkninger til den. Blandt andet at vi købte et brugt carambolebord i stedet for vores poolbord.
Så blev der spurgt, hvad er forskellen på Nister og Pister. Svar: ”Nisterne” spiller mandag, tirsdag, onsdag, torsdag formiddag, mens ”Pisterne” spiller tirsdag og torsdag fra 14-17.

Så blev der spurgt til medlemstallet. Svar: Vi er 73 medlemmer fordelt på 40 Nister/Pister, og 33 aftenmedlemmer.

Beretningen blev enstemmigt vedtaget.

Mads fortalte om de forskellige holds placering mm.
Der var 2 spørgsmål. Bliver carambolebordet brugt? Svar ja det gør det, mere end poolbordet blev.

Kan man få tegnet op til 5-kegler? Bestyrelsen prøver at finde en skabelon til dette.

Turneringsudvalgets beretning blev enstemmigt vedtaget.

Hugo fremlagde klubbens økonomi. Den blev en stemligt vedtaget

Kontingent for næste år, bliver samme sats som i år.

Der var ingen indkomne forslag.

Hugo blev valgt for de næste 2 år, som kasserer. Bent Møller blev valgt for 2 år som bestyrelsesmedlem. Peter Ryom blev valgt som bilagskontrollant. Jeppe Rich som bilagskontrollantsuppleant.

Under eventuelt blev der spurgt ind til om vi kunne holde Hvidovremesterskaberne i skomager?

Måske findes det allerede indenfor værtshusbillard.

 

Referent
Stig JensenDAGSORDEN TIL GENERALFORSAMLING.


Januar 2024

Kære medlemmer.

Du indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Frihedens Billardklub

Mandag den 26. februar 2024 kl.19.00. 

Der vil være gratis mad kl.18.30 – 19.00.

 

Dagsorden er i henhold til klubbens love.

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning (bedes medbragt)
 3. Turneringsudvalgets beretning
 4. Regnskab inkl. kassererens beretning (bedes medbragt)
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Indkomne forslag /*
 7. Valg ifølge klubbens love
  1. Valg af kasserer (Hugo Hvidkvist modtager genvalgt (2 år)
  2. Valg af 1 bestyrelsesmedlemmer (Bent Møller modtager genvalg (2 år)
  3. Valg af billagskontrollant (1 år)
  4. Valg af billagskontrollant suppleant (1 år)

      8: Eventuelt

*) Forslag skal i skriftlig form være bestyrelsen i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen

 

Restanter har ikke adgang til generalforsamlingen i henhold til klubbens love § 2

 

Vel mødt

 

Hilsen Bestyrelsen.


INVITATION TIL GENERALFORSAMLING.

Årets Generalforsamling afholdes d. 26.02.24 med start kl.19:00 i klubbens lokaler. Mere information følger snarest, men reservér datoen.

BEMÆRK: Som noget nyt vil der til generalforsamlingen være gratis spisning mellem kl. 18:30 og 19:00.

Med venlig hilsen Bestyrelsen


INVITATION TIL JULETURNERING D. 29.12.23 med start kl. 13.

Traditionen tro afholder klubben igen i år en hyggelig og gratis juleturnering og vi håber at se så mange medlemmer som muligt.

Der dystes i forskellige discipliner og alle kan være med. Der vil være præmier til de bedste/heldigste. Klubben serverer gløgg og æbleskiver. Tilmelding er ikke nødvendigt - Kom frisk - vi ses. Mvh Bestyrelsen


Velkommen til sæsonen 2023/24

Vi træner hver onsdag med start ondag d. 11.oktober. Modstander findes ved lodtrækning og der er kampstart kl. ca. 17:30.
Kl. ca. 19 har vi hyggelig fællesspisning til bare 20 kr.

Efter spisning og når kampene er slut spiller vi Skomager.

Vel mødt og god sæson til alle - venlig hilsen Bestyrelsen


Referat fra generalforsamlingen i Frihedens Billardklub mandag den 20. februar 2023
1. Mogens blev valgt til dirigent.
2. Formandens beretning blev vedtaget uden de store bemærkninger.
3. Turneringslederen beretning blev gennemgået af Mads. PR havde et spørgsmål om, det er
turneringlederen der melder folk til turneringer ? Ja det er det.
4. Hugo fremlagde klubbens årsregnskab. Udover et par spørgsmål til regnskabet, blev det godkendt.
5. Kontingent forbliver den samme som i år.
6. Der var kommet 3 forslag til afstemning..
1;udskiftning af nye baller 2 gange årligt, da der er ”huller” i ballerne. Det blev vedtaget at købe 8 sæt nye baller. 1 sæt til træning og 1 sæt til turneringer .Stig og Bo er ansvarlige for at tjekke ballerne, og udskifte dem, hvis de er ødelagte.
2; der er forslag om streaming i klubben. PR og EH står for at finde tilbud på streaming.
3; der var forslag om tv og den store tv-pakke. Dette blev nedstemt.
7 Stig Jensen blev valgt sompræsident/ formand for 2 år.
Bo Geugies blev valgt som bestyrelsesmedlem for 2 år.
Hugo Hvidkvist blev valgt som kasser for 1 år.
Peter Ryom blev valgt som revisor for 1 år
Erling Hansen blev valgt som revisorsuppleant for 1 år.
8 Under eventuelt fortalte bestyrelsen om de nye satser for spisning.
150 kr for 4 mandshold, 125 kr for 2 mandshold
Der blav snakket om , man kunne spise inde generalforsamlingen. Erling ville gerne stå for maden, og så må vi finde en måde at folk kan melde sig til på.
Der blev også fortalt at startbøger- licenskort fra næste sæson koster 300 kr og at medlemmerne skal betale 150 kr.
Der var også lidt snak om at få et ½ mandsbord til skomager.

Referant Stig Jensen


Nyt billardbord i klubben.

Klubben har købt et carambolebord og i handlen med Søgaard A/S har vi ladet vores poolbord indgå. Poolbordet havde vi i en årrække, men ønsket om at tiltrække nye medlemmer blev desværre ikke indfriet. 

Bestyrelsen håber at medlemmerne vil tage godt imod det nye bord.


Kære sportsfælle.                                                Januar 2023
Du indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Frihedens Billardklub mandag den 20. februar kl.19.00 i klubbens lokaler.

Dagsordenen er ifølge klubbens love:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning (bedes medbragt)
3. Turneringslederens beretning
4. Regnskab inkl. kasserens beretning (bedes medbragt)
5. Fastsættelse af kontingent
6. Indkomne forslag(*).
7. Valg ifølge klubbens love:
Valg af formand (2 år ) Stig Jensen modtager genvalg
Valg af 1 bestyrelsesmedlemmer ( 2 år ) Bo Geugjes modtager genvalg
Valg af kasserer (1 år) Hugo Hvidquist modtager ikke genvalg
Valg af bilagskontrollant (1 år)
Valg af bilagskontrollantsuppleant (1 år)
8. Eventuelt.

(*) forslag skal i skriftlig form være bestyrelsen i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen.

Medlemmer i financiel restance til klubben har ikke adgang til generalforsamling ifølge klubbens love §2.
Vel mødt
Bestyrelsen


Referat fra generalforsamlingen mandag den 28. februar 2022

Til stede: 16 personer.

1. ( se indkaldelsen) Mogens blev valgt til dirigent.
2. ( Se formandens beretning ) Stig fortalte om, hvad bestyrelsen havde arbejdet med, siden sidste generalforsamling, som var for cirka et halvt år siden. Bestyrelsen vil gerne høre klubbens medlemmer om at skifte tilbage til Simoni klæder i stedet for Royal Pro.
Medlemmerne gav udtryk for at de gerne ville gå tilbage til Simoni klæder.
Der blev fortalt om at vi har anskaffet en tønde til pant dåser og flasker. Folk skal huske at tømme dåserne for sjatter, da der ellers kommer små fluer.
Stig kom også ind på hvordan det gik med nye tælletavler og streaming. Klubbens medlemmer var primært interesseret i nye tælletavler, men nogle godt kunne se det gode i også at få streaming.
Stig kom også ind på at bestyrelsen ønsker at skifte poolbordet ud med et carambolebord.
Det syntes medlemmerne også.
Igen i år har vi holdt klubaften om onsdagen, med turnering og spisning. Det har været en kæmpe succes, hvor vi ofte har spillet på alle 5 borde. Ofte har vi været 3 på et bord. Peter Rytter og Mads har stået for turneringen, og sat det i system. Bo og Peter har skiftedes til
at lave maden.
Beretningen blev vedtaget.
3. Mads fortalte om de forskellige holds placering m.m. og kom også ind på SM for individuelle.
4. Hugo fremlagde regnskabet (se regnskabet), og dette blev godkendt.
5. Kontingentsatserne for næste år forbliver de samme.
6. Indkomne forslag; Der var kommet et forslag fra Erling Hansen og Peter Rytter om at købe en opvaskemaskine. Der blev snakket lidt om, hvem der skal tømme den, når den er færdig med at vaske, og man blev enige om at det måtte medlemmerne, når de så den var færdig, eller når den skulle bruges igen. Klubben har senere fået opvaskemaskine.
7. Der skulle vælges en ny kasserer, da Hugo ønsker at stoppe som kasserer. Der var ingen emner til posten, og Hugo gik med til at tage 1 år mere, og så må bestyrelsen lede efter en ny kasserer i mellemtiden.
Mads Olesen, og Bent Møller modtog genvalg.
Peter Rytter blev valgt til bilagskontrollant, og Erling Hansen til Suppleant.
8. Under eventuelt blev der blandt andet snakket om at klubben kunne søge fonde /DIF om tilskud til blandt andet tælletavler og carambolebord.
Der blev snakket om at klubben kunne værre vært for en ekstern seniorcup turnering og på den måde promovere klubben. Det kræver dog at det ikke kun er bestyrelsen der skal stå for det.
Der blev snakket om at vi skal sætte holdene i de rigtige rækker. Nogle medlemmer syntes de skulle spille over evne, for at holdet kunne klare sig.
Der blev også snakket lidt om klubbens materiale, såsom kegler og baller. Martin ville gerne skifte baller hver halve år, og ikke have  turneringssæt” som man tog frem til kampene.
Der blev også foreslået at have en materialemand, der skulle tjekke at primært ballerne, var uden ”huller” m.m.
Referent: Stig Jensen


Årets Generalforsamling afholdes d. 20.02.23 i klubbens lokaler.

Mere information følger snarest, men reservér datoen.

Med venlig hilsen Bestyrelsen


JULEARRANGEMENT 2022


Klubben inviterer hermed til gratis Julearrangement i klubbens lokaler onsdag d. 28.12.22 kl. 13.00

Der vil blive spillet forskellige underholdende skomar-discipliner hvor alle kan deltage. Flotte præmier til 1., 2. og 3. plads.

Tilmelding til arrangementet er ikke nødvendigt.

Der serveres æbleskiver, gløgg og andre lækkerier.

Vi gælder os til at se så mange som muligt. Vel mødt.

Med venlig julehilsen, Bestyrelsen


27-September-2022

Klubaften med intern turnering og fællesspisning.

Onsdag d. 5.10.22. starter den ugentlige klubaften med turnering og spisning.
Vi spiller fra kl. ca. 18-19:30, derefter spisning og fortsat spil.
Deltagelse i spisning koster 20 kr. Erling vil primært stå for maden i år, og tak for det :)
Turneringen kører frem til engang i marts, hvor vinderen vil blive belønnet med en fin præmie.
Bestyrelsen håber på flot fremmøde og opbakning til turnering og spisning, og ønsker alle en god sæson.

03-September-2022

Klubbens hold sæson 2022-23

Opdateret med de sidste navne.
se punktet "Hold 2022-23"

Klubbens bestyrelse ønsker alle en god sæson med mange spændende kampe.

17-August-2022

Det er tid til den årlige rengøringsdag - FLYTTES

- FLYTTES TIL EN ANDEN DAG -
I år har vi den årlige rengøringsdag mandag d. 22.08.22 med start kl. 17:00
Har du tid og lyst til at give en hånd med, skal du være så velkommen.
Tilmelding ikke nødvendigt - du møder bare op - på forhånd tak.

06-April-2022

Tilmelding til næste sæsons turneringer

Kære alle.
Tiden er kommet til at informere vores turneringsansvarlige om man ønsker at spille eksterne turneringer til næste sæson.
Vil du spille eksternt så send en besked til Mads og han vil kontakte dig for detaljer:
madskristianolesen@hotmail.com

Hilsen Bo

12-Marts-2022

INVITATION

INVITATION TIL OLDBOYS ”BONUS” KEGLE HOLDTURNERING FORÅRET 2022
Da der er mange hold med i oldboys holdturneringen er vi nødsaget til at planlægge turneringssæsonen således, at der skal afsættes datoer til kvart- semi- og finalerne, d.v.s. sæsonen for de
hold der ikke er puljevindere slutter allerede først i marts måned.
I lighed med tidligere sæsoner inviterer DDBU´s turneringsudvalg til en oldboys ”BONUS”
holdturnering, som skal afvikles i marts - maj.
Hold: 4-mands hold
Puljer: 4-holds puljer
Afvikling: Dobbelt turnering til handicapdistance
Deltagere: Alle der er fyldt 50 år og har gyldigt spillerlicens.
Pris: 200 kr. pr. hold
Tilmelding: Skal ske senest den 20. marts 2022 til Hanne Rasmussen –
hanne@ddbu.dk eller tlf. 97 18 29 29
Spilletidspunkt: Tirsdage kl. 10.00
Afviklingsdato: 29.03. – 05.04. – 12-04 – 19-04. – 26-04. – 06-05 – 10.05 (kval) -
17-05 (SF) – 24-05. (RF)
Turneringen afvikles kun såfremt interessen viser vi kan lave x antal puljer men en kørselsafstand
på et rimeligt lavt niveau
Med sportslig hilsen
DEN DANSKE BILLARD UNION
f. DDBU´s turneringsudvalg
Hanne Rasmussen

01-Februar-2022

Corona-restriktioner ophører fra og med d.1. februar.

Til alle landets billardklubber:
Som alle ved ophører alle hidtidige Corona-restriktioner d.1. februar. I den forbindelse skriver Danmarks Idrætsforbund (DIF):

Beslutningen følger indstillingen fra epidemikommissionen, som dog anbefaler, at vi fortsat bruger vores sunde fornuft. Helt konkret nævner indstillingen:

Epidemikommissionen bemærker, at arrangører af aktiviteter, hvor mange personer samles stående samtidig indendørs, og hvor der derfor kan være særlig høj risiko for smittespredning, kan overveje at tage skridt til at minimere smitterisikoen i februar. Epidemikommissionen bemærker i den forbindelse, at det eksempelvis vil kunne ske ved, at arrangøren opfordrer til eller faciliterer, at deltagerne testes, eller at der opereres med øget afstand ved arrangementet. Epidemikommissionen bemærker, at det forsat er muligt for private erhvervsdrivende og private kulturinstitutioner mv. at stille krav om coronapas.

Der er altså ingen officielle krav om forholdsregler længere i klubberne men ovennævnte forholdsregler kan tages i brug, hvis der er mange stående tilstede samtidig indendørs og samtidig opfordrer DIF til at man følger sundhedsmyndighedernes hidtidige råd i det omfang den enkelte klub finder det nødvendigt:

https://www.sst.dk/da/corona/forebyg-smitte/generelle-raad

På DDBU´s vegne
Torsten Danielsson, Formand

25-Januar-2022

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Frihedens Billardklub

Du indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Frihedens Billardklub:
Mandag den 28. februar kl. 19:00 i klubbens lokaler.
Dagsordenen er ifølge klubbens love:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning (bedes medbragt)
3. Turneringslederens beretning
4. Regnskab inkl. kassererens beretning (bedes medbragt)
5. Fastsættelse af kontingent
6. Indkomne forslag*
7. Valg ifølge klubbens love
a) Valg af kasserer (2 år)
b) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (2 år) Mads Olesen og Bent Møller modtager genvalg
Valg af bilagskontrollant (1 år)
c) Valg af bilagskontrollant suppleant (1 år)
8. Eventuelt.

*) forslag skal i skriftlig form være bestyrelsen i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden, beretning og regnskab vil være at finde i Klubben snarest.

Medlemmer i restancer har ikke adgang til generalforsamling ifølge klubbens love §2.

Vel mødt

Bestyrelsen

04-Januar-2022

KLUBBEN ÅBNER d. 5. januar 2022

Godt Nytår - og velkommen tilbage ved bordene - venligst læs nedenstående fra Hvidovre Kommune.
Med venlig hilsen Bestyrelsen

04-Januar-2022
18-December-2021

Alle DDBU´s billardklubber opfordres til at holde lukket

Til alle DDBU´s billardklubber:
Brøndby 18. dec. 2021

Regeringen opfordrer til at man ikke deltager i indendørs idrætsaktiviteter fra og med søndag d.19. december til og med d.4. januar.

Alle DDBU´s billardklubber opfordres derfor til at holde lukket i nævnte periode.

Turneringer som måtte blive omfattet af nedlukningen skal afvikles på et senere tidspunkt.

Desuden indføres der generelt mundbind - dog ikke for udøvere og ledere. Det vil sige, når man spiller ved bordene er man undtaget - men skal bruge mundbind under alle andre omstændigheder.

DDBU´s Forretningsudvalg

Torsten Danielsson
formand@ddbu.dk

Sidste nyt fra Hvidovre Kommune

Opdateret information om gældende restriktioner og anbefalinger i foreningslivet.

Kære forening.

Rigtig godt nytår og velkommen til 2022. Et år som igen starter med en fortsat Corona-pandemi, som vi er nød til fortsat at leve med.

Hermed en opdatering med den nyeste information vedr. restriktioner, coronapas (fra 15 år) og særlige anbefalinger i foreningslivet.

Inden jul og frem til og med i dag tirsdag den 4. januar 2022, har der været en opfordring til at aflyse alle foreningsaktiviteter. Vi kan fornemme, at stort set alle har taget disse anbefalinger til sig, hvilket vi takker for.

Fra i morgen den 5. januar er der igen gang i foreningslivet, dog med følgende opmærksomhedspunkter:
I Hvidovre har vi et incidenstal, som gør, at der er en række anbefalinger på de forskellige områder. Dette gør sig også gældende i foreningslivet.

Foreningsaktiviteter, træning, kampe, turneringsaktiviteter, stævner mv. kan fortsat gennemføres med øget fokus på smitteforebyggende foranstaltninger, herunder:
Opfordring til, at alle møder op omklædte. Opfordringen gælder dog ikke i svømmehaller og andre steder, hvor det ikke er foreneligt med aktiviteten.
Opfordring til så vidt muligt at afholde aktiviteter, herunder sociale arrangementer, inden for mindre og faste grupper/hold, hvor dette kan gøres som en naturlig del af aktiviteten.
Opfordring til så vidt muligt at aflevere og hente børn udendørs. Forældre og andre voksne opfordres endvidere til at holde afstand. Afstandsanbefalingen gælder ikke mellem udøvere, trænere samt mellem forældre og børn ved børn/voksenaktiviteter mv.

Fortsat gælder nedlukning af følgende og frem til den 17. januar 2022:
Koncerter og forestillinger
Betalende tilskuere ved idræt (fx håndboldkampe, Volleyball kampe, fodbold), samt tilskuere som tilbydes billetter gratis, som sædvanligvis ville live udbudt til salg. Dette gælder både for idrætsaktiviteter med stående og siddende tilskuere.
Folkeoplysning: Kursister på aftenskoler
Konferencer, foredrag, messer og dyrskuer.

Coronapas:
I foreningslivet er der kun krav til fremvisning af coronapas (fra 15 år) ved brug af fitnesscentre. Dette gælder ligeledes for foreningsfitness. Der skal mindst én gang i døgnet både i bemandede og ubemandede træningscentre, laves en stikprøvekontrol af alle besøgende og brugere på det givende tidspunkt for kontrollen.

Mundbind:
Besøgende tilskuere, publikummer og lignende på 12 år og derover skal have tildækket næse og mund ved brug af mundbind eller visir i lokaler, hvor der udøves idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter, herunder svømmehaller, idrætshaller, træningscentre og foreningslokaler. Ved selve udførslen af aktiviteten, skal der ikke bæres mundbind/visir.

Vi følger naturligvis udviklingen og om der evt. skulle komme yderligere restriktioner, som er gældende for jer.

Vi appellerer fortsat til, at I skeler til huskerådene i forhold til Corona. Bliv hjemme og bliv testet hvis du får symptomer, bliv testet hvis du har været i ”nær kontakt”, vask hænder tit eller brug håndsprit og hold afstand (ingen krav til kvm mm. og I må gerne afvikling træning mm. med kropskontakt).

Venlig hilsen
Dorthe Lauridsen
Foreningskoordinator

14-December-2021

ANNULLERING AF JULEARRANGEMENT

Klubbens bestyrelse har desværre set sig nødsaget til at annullere årets julearrangement d. 27.12.21 pga. coronasituationen. Vi satser på en hyggelig påsketurnering i stedet.
Med venlig julehilsen, Bestyrelsen

09-November-2021

JULEARRANGEMENT 2021

Klubben inviterer hermed til gratis Julearrangement i klubbens lokaler mandag d. 27.12.21 kl. 13.
Der vil blive spillet forskellige underholdende skomar-discipliner hvor alle kan deltage. Flotte præmier til 1., 2. og 3. plads.
Tilmelding til arrangementet er ikke nødvendigt.
Der serveres æbleskiver, gløgg og andre lækkerier.
Vi gælder os til at se så mange som muligt. Vel mødt.
Med venlig julehilsen, Bestyrelsen

19-Juli-2021

INVITATION TIL GENERALFORSAMLING

Der afholdes generalforsamling i klubbens lokaler d. 2. august 2021 kl. 19.
Vel mødt.
Mvh Bestyrelsen

18-Maj-2021

Tilpasning af forholdsreglerne efter genåbningen.

Til DDBU's medlemsklubber:
Som følge af den løbende tilpasning af forholdsreglerne efter genåbningen, gælder følgende regel for alle medlemmer af landets billardklubber, derunder også elitespillere fra og med i morgen tirsdag d.19. maj:
Alle skal have et gyldigt Coronapas for at kunne besøge klubberne og kunne forevise dette ved stikprøvekontrol i klubberne.

For DDBU
Torsten Danielsson, Formand

Venlig hilsen
Torsten Danielsson
Formand
Call me: +45 5380 1133
Mail me: formand@ddbu.dk
____________________________________________
Den Danske Billard Union (DDBU)
Idrættens Hus - Brøndby Stadion 20 - DK-2605 Brøndby
http:/www.ddbu.dk

04-Maj-2021

Klubben åbner d. 06.05.21

Hvis du er færdigvaccineret eller har en negativ coronatest som ikke er ældre end 72 timer er du velkommen fra torsdag d. 06.05.21. Vel mødt.

19-April-2021

Klubben åbner d. 21.04.21 for +70-årige

Hvis du er fyldt 70, færdigvaccineret eller har en negativ coronatest som ikke er ældre end 72 timer er du velkommen. Mads vil sørge for at klubben er åben mandag, tirsdag , onsdag og torsdag. Vel mødt.

25-Marts-2021

Afvikling af Corona slutspil for hold

DDBU meddeler:
Vi er godt i gang med at lave nye hold puljer, som forventes færdig i løbet af weekenden.
Når jeg laver puljerne vil datoerne først blive rettet til når alle puljer i f.eks. serie 3 er færdiglavet.

I bedes som tidligere nævnte have tålmodighed, da det er mange nye puljer der skal oprettes. (det gælder også jeres spillere)

Spilledato: Se tu-plan på billardresultater.dk - start kl. 10.00
Spillested: Alle pulje kampe afvikles i den klub der er nævnt først i den første kamp i 1. runde
Mødetid: Søndage kl. 09.30
Afvikling: Kampene afvikles som en ganske almindelig holdkamp, og der tages ikke point med over fra grundspillet.
Covid-19: Covid-19 har gjort at hvis vi skal have afviklet denne sæson på en fornuftig og rimelig måde, har vi valgt at skille top og bund af ved placering no. 4.
Således at placering 1 - 4 er med i slutspil, og 5 - 8 spiller placeringsspil.
Turneringsledelse: Arrangerende klub, der også sørger for at tjekke om spillerne medbringer Coronapas/test (testen må ikke være mere end 72 timer gammel).
Bespisning: Der skal være mulighed for at de tilrejsende spillere kan købe mad under stævnet.

Spilledragt: Spillere uden reglementeret spilledragt må ikke få starttilladelse.

Næste runde: Vinderen af slutspilskampene går videre til næste runde.
Evt. afbud: Meddeles straks til DDBU hanne@ddbu.dk eller 97 18 29 29

VIGTGT !!! – HUSK CORONAPAS ELLER TEST

Med sportslig hilsen
DEN DANSKE BILLARD UNION
f. Jan Mortensen, turneringsleder
Hanne Rasmussen

24-Marts-2021

Seneste fra DDBU

Information fra Turneringsudvalget om afvikling af resten af sæson 2020/2021

DDBU´s Turneringsudvalg har besluttet at gennemføre så mange turneringer som muligt. Vi ved godt, at nogle ikke ønsker at spille mere i denne sæson enten p.g.a. Coronaen eller fordi vi er kommet så langt hen på sommeren. De må så melde afbud, da vi ikke mener, det skal gå ud over dem, som gerne vil spille.

Vi har aflyst Tenax Cup og Søgaard Cup, da det ikke vil være muligt at gennemføre dem og alle vil få deres indskud tilbage. Præmiesummen fra 19/20 vil blive overført til den kommende sæson.

Vores individuelle turneringer vil blive presset meget sammen, så der vil forekomme sammenfald af turneringer, men det kan ikke undgås. Landsfinaler i alle vores klassemesterskaber aflyses.

I holdturneringerne fastfryses stillingen og alle puljer deles op i 2 nye puljer, hvor nr. 1-4 spiller om at blive puljevinder og nr. 5 og nedefter spiller placeringskampe. Alle de nye puljer spilles som et slutspil på 1 dag, alle mod alle, og nr. 1 og X antal 2´ere går videre til RF K.O.
Vi er fuldt ud klar over, at dette ikke er optimalt, men set i lyset af situationen får vi da lov til at spille sæsonen færdig i stedet for at aflyse den helt.

Alle individuelle klasser skal ændres og udsendes med ny dato.
Alle hold skal oprettes påny med dobbelt så mange puljer som det nuværende.
Dette vil tage tid, så I bedes have tålmodighed. Det forventes at være færdiggjort efter påske, og som sædvanligt vil klubberne få besked, når det hele er på plads

Der vil blive lagt nye datoplaner op i løbet af et par dage.

11-Marts-2021

KLUBBEN ER STADIG LUKKET

Klubben er fortsat lukket og der må ikke spilles billard.
Indtil videre er der lukket til d. 6. april.
Mvh Bestyrelsen

31-Januar-2021

Ændring af de individuelle kampdatoer

Hold:
Som tidligere meddelt, der aftaler holdene selv ny spilledato, hvis det ikke lykkedes, går DDBU ind og sætter en dato. – Turneringsudvalget har besluttet at suspendere reglen om at alle udsatte kampe skal være spillet inden 2. sidste spillerunde, og desuden har vi flyttet RF og LF 2 uger længere hen på sæsonen, så der er flere uger for holdene at få afviklet holdkampene.

Individuelt:
Vi har flyttet alle runder der var planlagt i februar, - d.v.s. at de efterfølgende runder bliver presset sammen til 2 uger mellem hver runde. – Det vil især i carambole disciplinerne betyder, at der vil være sammenfald, som vi håber og forventer i indbyrdes kan aftale anden dato til at få afviklet.
(ændringerne gælder også for Søgaard-cup).

Tenax:
Der vil komme nye ”sidste frist datoer”.

DDBU er i en temmelig presset situation, og henstiller til at alle klubber/hold/spiller vil være positiv indstillet til at i god ro og orden vil at være behjælpelig med at få afviklet.

De nyreviderede datoplaner pr. 31. januar 2021 kan hentes på billardresultater.dk under hhv. region øst og region vest.

Ovennævnte ændringer vil ske løbende de næste dage.

Med Sportslig Hilsen

f. Jan Mortensen
DDBU´s tu-leder

29-Januar-2021

DDBU meddeler

Regeringens beslutning om at forlænge nedlukningen indtil d.28. februar får ingen betydning for DDBU´s beslutning om at sæsonens turneringer bliver gennemført, når det er muligt igen.
Ligesom tidligere aftaler holdene i de forskellige divisioner og serier i Keglebillard og 3-Bande selv indbyrdes nye spilledatoer. TU vil indenfor de næste par dage offentliggøre en ny spilleplan for de individuelle turneringer i Keglebillard og 3-Bande m.v.
For turneringer i 5-Kegler, Pool og Snooker vil de disciplinansvarlige komme med separate udmeldinger.
Alle eliteturneringer afvikles fortsat under de specielle DIF eliteregler, som meddelt tidligere.
For DDBU, Torsten Danielsson – Formand

04-Januar-2021

Til samtlige klubber

Regeringen har forlænget nedlukningen frem til den 7. Februar 2021 pga. Covid-19 smittetrykket.

30-December-2020

COVID-19: Forlænget nedlukningen frem til den 17. januar 2021

DDBU Informerer:

Regeringen har forlænget nedlukningen frem til den 17. januar 2021 pga. Covid-19 smittetrykket.

Al billard vil herfor blive udsat 2 uger. Der vil komme en nyrevideret datoplan først i det nye år, når turneringsudvalget har haft mulighed for at udarbejde en ny afviklingsplan.

Det eneste billard, som vil blive spillet frem til den 17. januar er DM i Keglebillard 2019/20 for elite herrer og damer i Asaa, som er underlagt en lang række restriktioner med bl.a. forudgående tests af alle spillere og dommere, mundbind, og ingen tilskuere. Dette stævne afvikles den 15+16+17. januar under de skærpede regeringsregler i kombination med elite-undtagelsen, som tidligere er beskrevet her på siden.

Elite Tour i 3-bande den 16. januar udsættes, og forventes afviklet senest medio marts.

Elitedivisionen i Keglebillard bliver også udsat 14 dage. En ny plan vil her blive udarbejdet, men det er plan B på dette opslag, som tidligere beskrevet. Øvrige holdturneringer skal selv finde alternative spilledage. Individuelle kampe vil blive udmeldt af turneringsudvalget.

Al anden programsat billard i perioden 1/1 til og med 17/1 skal udsættes.Med sportslige hilsener

Torsten Danielsson
DDBU-Formand – President

Call me: +45 5380 1133
Mail me: formand@ddbu.dk

07-December-2020

NY Coronaudmelding fra DDBU

Brøndby 7. december 2020.

DDBU Informerer

På grund af de i dag indførte nye restriktioner for 38 kommuner (se nedenstående), skal alle billardklubber i de berørte kommuner fra og med på onsdag d. 9. december lukke i første omgang indtil d. 3.januar 2021.
Alle berørte turneringer i nævnte periode skal søges afholdt, når dette igen bliver muligt.
Man må ikke flytte turneringer til klubber, som ikke er berørte af nedlukningen. Eliteturneringer kan afvikles men dog uden tilskuere eller andre personer i billardlokalet, som ligeledes skal holdes lukket for offentligheden.
Da der ikke er fastsat kampe i elitedivisionen/elite-tours før efter d.3. januar, så bliver afvikling af elite turneringer i perioden ikke aktuel.
Alle hidtil gældende restriktioner og forholdsregler for hele landet bliver forlænget til, indtil videre, d.28. februar 2021.
For DDBU, Torsten Danielsson, Formand

De berørte kommuner er Albertslund, Allerød, Ballerup, Brøndby, Dragør, Egedal, Faxe, Fredensborg, Frederiksberg, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Herlev, Hillerød, Hvidovre, Høje-Taastrup, Hørsholm, Ishøj, København, Køge, Lejre, Lyngby-Tårbæk, Odense, Roskilde, Rudersdal, Rødovre, Slagelse, Solrød, Tårnby, Vallensbæk, Vordingborg og Aarhus.

01-December-2020

Hjemmeplejen skriver

Kære alle. Det er ikke tilladt at benytte hjemmeplejens indgang pga risiko for coronasmitte. Hjemmeplejens medarbejdere kommer i mange hjem med smittede personer. Det er kun tilladt at benytte indgangen gennem "tårnet".

26-Oktober-2020

NY Coronaudmelding fra DDBU

Til alle landets billardklubber: Brøndby 26.oktober 2020
Følgende regler er gældende fra i dag d.26.oktober til i første omgang 25.november 2020. Reglerne kan
løbende ændres i dette tidsrum.
Mødet med DIF i dag afklarede følgende punkter, som vil være gældende fra dags dato for alle danske
billardklubber:
• Der må maksimalt være 10 personer tilstede i klublokalet på én gang
• Der må maksimalt være 50 personer UNDER 21 år i klublokalet på én gang f.eks. til ungdomscupper
og der må samtidig være det "nødvendige" antal voksne over 21 år for at kunne gennemføre
cuppen ansvarligt.
• I klubber med separate lokaler til disciplinerne som f.eks. Bristol Odense, må der være 10 personer i
hvert af lokalerne og der må ikke cirkuleres imellem lokalerne. N.B. Denne regel kan være
forskellig fra politikreds til politikreds, hvorfor klubber, som ønsker at benytte denne mulighed,
først skal afklare dette med det lokale politi.
• Der er ikke krav om mundbind, hvis der ikke er offentlig adgang til lokalet. Hvis man skal være
medlem for at spille i klubben, er der ikke offentlig adgang
• Rent praktisk kan man lave en tidsplan, hvor 10 personer kan være i lokalet fra eksempelvis kl.16-
18, andre 10 fra kl. 18-20 og igen andre 10 fra kl. 20-22 osv. På den måde kan alle komme til at
spille billard.
Med hensyn til gennemførelsen af turneringerne, er følgende gældende:
• Alle turneringer med mere end 10 deltagere aflyses eller udsættes indtil videre: Det gælder tours,
Ladiescupper, Seniorcupper, og DM ́er og andre turneringer med mere end 10 deltagere.
• Andre turneringer med højst 10 deltagere kan gennemføres såsom holdturneringer, individuelle
turneringer m.v.
• Det kan blive nødvendigt at flytte en del kampe til andre spilledage (f.eks. hverdage) for at kunne
gennemføre alle kampe. Dette aftales internt imellem de spillende klubber.
• Lørdag-Søndag spilles der kl.10, 14 og evt.18 - igen med maks. 10 personer tilstede i lokalet. Hvilke
holdkampe, der afvikles hvornår, bestemmes ud fra reglerne i TU-reglementet om, at det højst
rangerende hold har førsteret til at bestemme tidspunkt. (f.eks. har en 3.div kamp førsteret i
forhold til en serie 2 kamp).
• Hvis der er mindre end 3 kampe samme dag, kan tidspunkterne ændres eksempelvis ved 2 kampe
til kl.11 og kl.15.
Udover ovenstående nye forholdsregler skal alle de tidligere gældende forholdsregler omkring afstand,
afspritning, intensiv rengøring imellem kampene og at hoste/nyse i ærmet i stedet for i hånden,
overholdes.
Til sidst opfordres alle klubber og spillere til at bruge den sunde fornuft og overholde reglerne til punkt og
prikke samt være venlige og imødekommende overfor hinanden og hjælpe de ældre og svagelige.
Reglerne kan løbende blive ændret eller opdateret i forhold til udviklingen af epidemien samt ved nye
forholdsregler/påbud fra myndighedernes side.
Ved uovensstemmelser omkring turneringsafviklingen er TU højeste myndighed og afgør tvister og
spilletidspunkter, hvis ikke holdene/spillerne indbyrdes kan blive enige.
Spørgsmål kan stilles til DDBU ́s Turneringsleder Jan Mortensen på
jm@ddbu.dk eller uden for arbejdstid på: 40954246

15-Januar-2021

DDBU Informerer

Regeringen har forlænget nedlukningen frem til den 17. januar 2021 pga. Covid-19 smittetrykket.

Al billard vil herfor blive udsat 2 uger. Der vil komme en nyrevideret datoplan først i det nye år, når turneringsudvalget har haft mulighed for at udarbejde en ny afviklingsplan.

12-August-2020

Info fra Bestyrelsen

På baggrund af DDBU's udmelding omkring spisning i forbindelse med turneringskampe, har Bestyrelsen besluttet følgende:

Der bliver ingen spisning efter kampene i denne sæson i Frihedens Billardklub. Det gælder alle hold og individuelt.

Vi serverer dog stadig kaffe under kampene.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i
Frihedens Billardklub

09-Juni-2020

INFO fra Hvidovre Kommune, Center for Kultur og Fritid

Kære foreninger

Endelig kan vi lukke op for foreningslivet indendørs. I Hvidovre er vi nu klar til, at I kan genoptage jeres vante træningstider.

I kan starte i morgen den 10. juni.

For nogle af jer er der dog sendt en afbooking, da der i den facilitet som I normalt bruger, lige pt. foregår skoleundervisning.

Personalet som I er vant til at kontakte i forbindelse med brug af haller og gymnastiksale mm., står som vanligt til rådighed.

Der vil i forbindelse med brug af faciliteterne være åbnet op for toiletter. Der vil i perioden frem til sommerferien dog ikke være mulighed for at benytte omklædningsrummene. Jeres medlemmer skal derfor komme omklædt.

Husk selv at afmelde de tider I ikke får benyttet.

Krav om overholdelse af sundhedsmyndighedernes anbefalinger

Det er en forudsætning for opstart af aktiviteter, at sundhedsmyndighedernes anbefalinger overholdes. Det indebærer blandt andet:

At man ikke må samles flere end 50 personer.
At man ved mødeaktiviteter sikre afstand på 1 meter mellem hver deltager.
At man ved korsang/teatersport/dans bør sikre en afstand på 2 meter mellem udøverne.
At man som udgangspunkt i det hele taget overholder anbefalingerne om 1 meters afstand.
At man ved svømmesporten overholder kravet om 4 kvadratmeter pr. udøver i bassinet.
At man kan udøve sport- og idrætsaktiviteter og dans med fysisk kontakt, hvis man har ekstra stor opmærksomhed på hygiejne og tilrettelæggelsen af aktiviteterne således, at der træners i de samme grupperinger hver gang.
At man er særlig opmærksom på håndhygiejne – brug håndsprit, hvis der ikke er mulighed for at vaske hænder med vand og sæbe.
At host eller nys sker i albuen eller i et papirlommetørklæde.
At man skal holde sig hjemme, hvis man har symptomer som fx feber, hoste, muskelømhed – og gå straks hjem selv ved milde symptomer.
Vær opmærksom på de særlige risikogrupper som defineret af Sundhedsstyrelsen.
Brugerne opfordres til at medbringe eget udstyr, hvis dette skal anvendes til træning/aktiviteten mv. I det omfang der bruges fælles bolde eller andet udstyr bør de rengøres undervejs eller efter brug, ligesom brugerne bør have ekstra fokus på håndhygiejnen. I tilfælde hvor redskaber ikke meningsfuldt kan sprittes af løbende under aktiviteten afsprittes hænder (Det kropslige kontaktpunkt) løbende. Eksempelvis afsprittes hænder i springgymnastik før og efter en session.

De samlede retningslinjer kan læses her: https://kum.dk/fileadmin/KUM/Documents/COVID-19_DOX/Retningslinjer_for_genaabning_/Indendoers_idraet_og_foreninger_-_7._juni_faelles_retningslinjer_.pdf

Den enkelte forening er ansvarlig for brug af sprit til hænder og rekvisitter mm.

Såfremt sundhedsmyndighedernes anbefalinger ikke overholdes, kan den ansvarlige forening få frataget tider. Hvis der udskrives bøder, afholder foreningerne selv udgiften hertil.

Har I spørgsmål er I naturligvis velkommen til at kontakte os.

God træning og sommer ����

----

Venlig hilsen
Dorthe Lauridsen
Foreningskoordinator

09-Juni-2020

KLUBBEN ÅBNER 10.06.20

Kære alle.
Så har vi gode nyheder.
Vi har fået grønt lys fra Hvidovre Kommune og Klubben åbner 10.06.20.
I bedes alle overholde vores corona-retningslinjer, så vi kan spille trygt.
Vel mødt - efter 3 lange måneder.
Mvh Bestyrelsen

03-Juni-2020

CORONA - retningslinjer for klubben

Når nu billardklubben åbner op igen, bliver vi nødt til at være opmærksomme på ikke at komme til at smitte hinanden med Corona.
Derfor har klubben lavet disse retningslinjer for at spille.
Vask dine hænder når du kommer i klubben.
SPRIT DINE HÆNDER AF, NÅR DU KOMMER IND I SPILLELOKALET. OGSÅ HVIS DU HAR VÆRET PÅ TOILETTET, UDE OG KØBE EN ØL/SODAVAND MM
Tag baller og kegler fra baljen, der passer til bordet.
Hav dit eget blåkridt, så du ikke låner andres. Der ligger nye blåkridt på hylden til at tage, hvis du ikke har noget.
Der er 1 bedstemor til hvert bord.
Når du rejser kegler, så bliv på siden, hvor skuffen er.
Du renser kegler og baller, bedstemor, tælletavle, evt. lånekø med spritten, der ligger i baljen. Og tager kluden i baljen, putter lidt sprit på den, og gør ”træbanderne” rene.
Sprøjt ikke sprit direkte på træbanderne, da det kan give hvide plamager/skjolder.
Hvis alle efterlever disse retningslinjer, gør vi mest muligt for at ingen bliver smittet/syge.
Tak for hjælpen.
Hilsen Bestyrelsen

11-Maj-2020

KLUBBEN ER LUKKET TIL D. 08.06.20

Som følge af myndighedernes anbefaling holder klubben fortsat lukket.
Mvh Bestyrelsen

08-April-2020

KLUBBEN ER LUKKET TIL D. 10.05.20

Som følge af myndighedernes anbefaling holder klubben fortsat lukket.
Mvh Bestyrelsen

23-Marts-2020

KLUBBEN ER LUKKET TIL EFTER PÅSKE

Som følge af myndighedernes anbefaling holder klubben lukket til efter påske.
Mvh Bestyrelsen

11-Marts-2020

KLUBBEN ER LUKKET I 14 DAGE

Som følge af myndighedernes anbefaling holder klubben lukket de næste 14 dage.
Mvh Bestyrelsen

18-Februar-2020

Generalforsamling

HUSK at vi holder generalforsamling mandag d. 24.02.2020 kl. 19 - Vel mødt!

09-December-2019

Juleturnering

Klubben holder igen i år hyggelig juleturnering lørdag d. 21.12.19 fra kl. 13:00.
Alle medlemmer er velkomne og der er gratis deltagelse.
Tilmelding er ikke nødvendig.
Vi spiller forskellige skoma'r potter og der er præmier til top 3.
Der serveres lækre æbleskiver, chips og lidt øl og vand.
Kom frisk - Vel mødt.

15-Januar-2019

Generalforsamling

I klubbens lokaler mandag den 25/2 2019

15-Januar-2019

Onsdagstræning

Vi er begyndt med fast onsdagstræning hvor vi samtidig spiller en gemmengående turnering hver onsdag. Det vil være muligt at købe lidt at spise.

09-Marts-2016

Referat fra genralforsamlingen 2016

Referat fra generalforsamling i Frihedens Billard Klub mandag den 29 februar kl.19.00

Formanden bød velkommen og foreslog Lars som dirigent, og det blev godtaget.

Lars takkede for valget, og sagde at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

Formanden gennemgik sin beretning, og den blev godkendt, med et enkelt spørgsmål, ang. køb af poolbord kontra får lavet carambolebordet. Carambolebordet var så dårligt, at det krævede et nyt carambolebord, og det mente bestyrelsen ikke, det blev brugt nok til. Derfor købte vi et poolbord, også med henblik på nye unge medlemmer.

Sven fortalte hvordan det var gået/går i de eksterne hold turneringer m.m Beretningen blev godkendt

Hugo fremlagde regnskabet, og udover et spørgsmål om gebyrer til banken, blev regnskabet godkendt.
Der blev aftalt at kontingenten ikke stiger næste år, da vores økonomi ser fornuftig ud.

Derefter var der indkomne forslag og her havde bestyrelsen 3 ændringer til klubbens love. Disse blev vedtaget.

Hugo H. blev valgt til 2 år mere som kasser. Sven Hastel blev valgt 2 år mere i bestyrelsen, og desuden blev Jørgen Pontoppidan og Mogens (nister) genvalgt for 1 år mere i bestyrelsen.

Tom blev valgt som revisor, og Erik Adrian som revisor suppleant for 1 år

Under eventuelt blev der spurgt vi om flere coca colaer / dansk vand i køleskabet, da flere medlemmer ofte syntes der ikke er nok af dem i køleskabet. Der blev også snakket om toilet der "løber", udskiftning af låse til køskabene og brug af klapbordet.

Der blev også snakket om at skifte leverandør ifht. klæder m.m.. Vi var alle enige om at Søren Søgård´ s arbejde ikke er godt nok mere, og at vi derfor vil prøve en ny leverandør. Bestyrelsen kigger efter alternativer.

Formanden oplyste også at der er forbudt for bilerne, at holde nede ved vores indgang , da vejen er brandvej, og derfor ikke må være spærret.

Vi sluttede af med at holde 1 minuts stilhed for at minde Kjeld Jørgensen og Flemming Hjorth.

Præsidenten sluttede af med at takke for god ro og orden.

11-Februar-2016

Generalforsamling

Klubben holder generalforsamling mandag den 29/1 2016 klokken 19.
I klubbens lokaler.

Vi glæder os til at se jer.

Bestyrelsen

23-August-2015

Hjemmeside

Klubben har fået ny hjemmeside.

Seneste nyt

23-August-2015

Poolbord

Vi har udskiftet vores carambole bord med et helt nyt poolbord fra Søren Søgård. Så kom og spil pool hvis du har lyst. Hvis du er en uerfaren eller erfaren pool spiller der mangler et sted og træne skal du være mere ind velkommen.