Information om tilskud /godtgørelse.

Tilskud til licenskort:

Klubben yder tilskud til DDBU licenskort.
For sæsonen 2023-24 betaler klubbens medlemmer kr. 150,- og klubben yder kr. 150,- i tilskud.

Tilskud til skjorter:

Klubben yder tilskud til egen indkøb af hvid skjorte, til brug ved afvikling af turnerings kampe for billardklubben med maximalt kr. 200,00. 

Det skal forstås på følgende måde: Køber du en skjorte til eksempelvis kr. 300,00 - så refunderer klubben kr. 100,00. Det vil sige klubben dækker din udgift ved køb af skjorte over kr. 200,00 dog maximalt med kr. 200,00. Udgiften til skjortekøb skal kunne dokumenteres ved bon eller lignende. Klubben betaler ligeledes for tryk af klubbens logo på din nyindkøbte skjorte. Hvis du køber en skjorte til under kr. 200,00 ydes ingen refusion.

Regler og satser for udbetaling af tilskud/godtgørelse i forbindelse med afvikling af billardturneringer for Frihedens Billardklub.

Tilskud til kampe:

Hjemmekampe:

Der kan udbetales tilskud/godtgørelse for dokumenterede indkøb (ved boner og lignende) til anskaffelse af madvarer (brød, pålæg mv.) i forbindelse med afvikling af turnerings-billardkampe med gæster.

2-mandshold: Der kan maximalt udbetales kr. 125,00 pr. kamp.
4-mandshold: Der kan maximalt udbetales kr. 150,00 pr. kamp. 

Udekampe:
Der kan ydes tilskud/godtgørelse på kr. 2,00 pr. kørt kilometer udover 20 kilometer ved anvendelse af eget transportmiddel i forbindelse med kørsel til og fra modstandernes klublokaler. Der ydes godtgørelse til 1 køretøj pr. hold.

Billetter til offentligt befordringsmiddel (dokumenterede) vil i rimeligt omfang dækkes, såfremt afstanden til modstandernes klublokaler berettiger dette (10 kilometers grænsen).

Omkostninger (transport, indkvartering og lignende) i forbindelse med afvikling af turneringer/mesterskaber mv. udenfor Sjælland/Lolland/Falster, vil blive fastsat af bestyrelsen i hvert enkelt tilfælde.

Finalestævner:
Indkøb, i forbindelse med afvikling af finalestævner i enkeltmandsturneringer og i klubbens lokaler, kan godtgøres mod dokumentation med et beløb op til kr. 500,00 - under forudsætning af, at klubben modtager beløbet fra unionen. 

Enkeltmandsturneringer:
Omkostninger afholdt i forbindelse med afvikling af enkeltmandsturneringer refunderes ikke.

Øvrigt:

Opmærksomheden henledes på, at der ikke kan udbetales refusion/godtgørelse for afholdte udgifter til medlemmer, der er i kontingentrestance.

Refusion/godtgørelse for afholdte udgifter kan kun udbetales af kassereren eller formanden.

På bestyrelsens vegne

Opdateret d. 04.11.23

Del siden